Vytvořte fakturu

K 2 partners - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K 2 partners
IČO 35722347
TIN 2021323381
DIČ SK2021323381
Datum vytvoření 30 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K 2 partners
Ľudovíta Fullu 30
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 640 064 €
Zisk -570 €
Kapitál 162 992 €
Vlastní kapitál 6 505 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255645336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 69,641
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 69,641
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 69,641
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,632
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 52,479
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 241
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,311
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 138,273
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,935
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -798
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -570
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,338
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 103,251
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 29,087
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,270
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,154
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 341
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 322
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 640,064
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 638,506
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 358
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 636,744
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 578,395
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,870
C. Služby (účtová skupina 51) 26,831
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,095
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 907
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 646
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,320
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,610
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,549
M. Úrokové náklady (562) 2,243
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,306
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,549
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -229
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 341
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -570
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722347 TIN: 2021323381 DIČ: SK2021323381
 • Sídlo: K 2 partners, Ľudovíta Fullu 30, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28 30.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Korčuška 6 639 € (100%) Hornozelenická 1 Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.06.1997
   11.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   K 2 partners, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudovíta Fullu 30 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44