Vytvořte fakturu

CRESUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CRESUS
IČO 35722363
TIN 2020992512
DIČ SK2020992512
Datum vytvoření 15 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CRESUS
Priekopnícka 28
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 97 494 €
Zisk 3 460 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.cresus.sk
Mobile(y) +421910233707
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,783
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,783
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,570
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 103,284
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,860
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,399
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 80,025
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 122,067
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,659
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 18,896
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,460
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,408
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 92,408
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 91,095
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,313
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 97,494
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 92,791
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,703
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 91,322
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,605
C. Služby (účtová skupina 51) 69,842
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 732
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 411
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,230
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,502
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,172
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,344
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,758
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,758
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,751
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,421
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,460
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015