Vytvořte fakturu

FINSTRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINSTRA
IČO 35722401
TIN 2020981369
DIČ SK2020981369
Datum vytvoření 03 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINSTRA
Záruby 13
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 641 €
Zisk 2 643 €
Kapitál 12 135 €
Vlastní kapitál 6 593 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903722138
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,920
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,250
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,250
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,670
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,114
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,104
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,104
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,556
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,421
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 135
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,920
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,236
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,047
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,047
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,643
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,684
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,684
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,684
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,684
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,641
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 14,613
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,210
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,497
D. Služby (účtová skupina 51) 8,965
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 748
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 550
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 193
4. Sociální náklady (527, 528) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,431
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,151
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 43
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,388
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 745
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 745
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,643
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015