Vytvořte fakturu

PRO-MAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO-MAN
IČO 35722428
TIN 2020267722
DIČ SK2020267722
Datum vytvoření 24 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO-MAN
Lichardova 26
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 977 €
Zisk -820 €
Kapitál 343 536 €
Vlastní kapitál -2 168 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254416630
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 329,930
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 329,930
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 65,966
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,783
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,359
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 232
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,287
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 378,713
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,988
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,471
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -820
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 381,701
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 381,251
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,456
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 125
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 373,670
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 450
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 26,977
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 550
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,210
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,662
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 534
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,787
C. Služby (účtová skupina 51) 10,244
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,053
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,922
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,122
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 315
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,195
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 178
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -175
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 140
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015