Vytvořte fakturu

OMIKRON REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OMIKRON REAL
IČO 35722509
TIN 2021350276
Datum vytvoření 23 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMIKRON REAL
Husova 6
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 841 €
Zisk -1 450 €
Kapitál 1 611 €
Vlastní kapitál -5 050 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,052
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 71
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,788
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,052
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,653
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 33
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,876
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,450
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,705
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 855
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,500
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,818
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,088
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,100
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,841
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,841
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,601
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103
C. Služby (účtová skupina 51) 6,707
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,215
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 223
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -760
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,031
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 210
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 210
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -210
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -970
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,450
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3923481.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722509 TIN: 2021350276
 • Sídlo: OMIKRON REAL, Husova 6, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava 18.12.2014
  Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03 07.09.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PharmDr. Karin Almášiová 3 320 € (50%) Vajnorská 5 Bratislava
  Ing. Boris Červenakov 3 320 € (50%) Vajnorská 5 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2014Noví spoločníci:
   PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   17.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   18.10.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   správa nehnuteľností - obstarávateľské služby spojené so správou
   prenájom nehnueľností s pokytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   06.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.09.2006
   05.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   07.05.1999Noví spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   OMIKRON REAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Husova 6 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, pozemných, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a v nákupe a predaji tovarov
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava