Vytvořte fakturu

KK - INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KK - INVEST
IČO 35722614
TIN 2021354687
DIČ SK2021354687
Datum vytvoření 23 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KK - INVEST
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 538 608 €
Zisk 7 750 €
Kapitál 109 806 €
Vlastní kapitál -11 069 €
Kontaktní informace
Email fu.lekarne@gmail.com
Telefon(y) 0265425524
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 105,174
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,428
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,428
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,395
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,037
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 48,200
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 48,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,610
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,589
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,589
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,227
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,806
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,421
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 709
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 707
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,174
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,344
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -18,794
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,794
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,750
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,518
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,432
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 432
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 101,742
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 94,239
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,239
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,624
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,073
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,806
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,344
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,344
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 538,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 538,608
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 537,459
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,040
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 109
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 527,192
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 455,947
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,217
D. Služby (účtová skupina 51) 29,386
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 37,931
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,193
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,571
4. Sociální náklady (527, 528) 1,167
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,422
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,422
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,289
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,416
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,949
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 786
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 786
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -786
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,630
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,750
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722614 TIN: 2021354687 DIČ: SK2021354687
 • Sídlo: KK - INVEST, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03 22.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ondrej Kadák 750 € (10.7%) Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03
  PhDr. Ivan Kmotrík 6 250 € (89.3%) Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.12.2009
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.04.2005
   03.06.2005Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.04.2005
   02.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 8 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.04.2005
   17.05.2005Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Igor Ormandy Baltská 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Ormandy Baltská 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.04.2005
   16.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 23.06.1997
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.06.1997
   07.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 23.06.1997
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.06.1997
   06.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   19.07.2000Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   25.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   KK - INVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti polygrafie a médií
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08