Vytvořte fakturu

LETRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název LETRA
IČO 35722622
TIN 2021299599
DIČ SK2021299599
Datum vytvoření 16 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LETRA
Hlavná 25
91701
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 420 767 €
Zisk -4 907 €
Kapitál 783 809 €
Vlastní kapitál 183 831 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265311986
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 378,005
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 356,547
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 356,547
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 78,513
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 271,838
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,196
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,224
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,608
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,608
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,608
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,616
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,774
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,842
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 234
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 234
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 378,005
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,461
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 996
2. Ostatní fondy (427, 42X) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 106,414
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 280,516
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -174,102
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,907
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,544
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 162,584
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 47,960
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,187
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,187
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,438
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,047
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,288
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 55,000
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,570
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 420,767
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,570
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 419,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,736
D. Služby (účtová skupina 51) 9,197
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,946
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,561
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,561
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 369,691
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,341
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,031
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,627
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,981
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,899
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 9,203
2. Ostatní náklady (562A) 2,696
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,977
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,946
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,907
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016