Vytvořte fakturu

REALIMPEX SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REALIMPEX SR
IČO 35722665
TIN 2020203603
Datum vytvoření 12 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REALIMPEX SR
Podhájska 142
90086
Budmerice
Financial information
Prodej a příjem 38 285 €
Zisk 1 701 €
Kapitál 89 362 €
Vlastní kapitál 2 116 €
Kontaktní informace
Email p.rajkovic@realimpex.sk
webové stránky http://www.realimpex.sk/
Telefon(y) +421336448136
Fax(y) 0336448136
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 74,092
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 74,092
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,647
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,150
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,596
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,554
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 77,242
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,046
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,700
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,700
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,687
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,701
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 72,196
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 72,196
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 920
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,796
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 38,285
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 38,285
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,104
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,754
C. Služby (účtová skupina 51) 15,837
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,435
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 420
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,658
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,181
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,694
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,181
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,701
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015