Vytvořte fakturu

ANFEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANFEX
IČO 35722738
TIN 2020187356
Datum vytvoření 24 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANFEX
Lesnícka 1619/1
90201
Pezinok
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 38 793 €
Vlastní kapitál -135 105 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 38,793
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,793
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,866
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,866
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,869
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,869
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,058
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,004
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,054
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,793
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -135,585
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -148,715
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -3,322
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -145,393
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,378
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 246
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 246
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 174,132
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,607
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,607
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 157,717
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,678
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,130
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4259621.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722738 TIN: 2020187356
 • Sídlo: ANFEX, Lesnícka 1619/1, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 24 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Michal Jurovčík Lošonec 273 Lošonec 919 04 21.06.2013
  Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01 21.06.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Michal Jurovčík 4 249 € (32%) Lošonec 273 Lošonec 919 04
  Ondrej Jurovčík 9 029 € (68%) Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2014Nové sidlo:
   Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Jurovčík Lošonec 273 Lošonec 919 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Michal Jurovčík Lošonec 273 Lošonec 919 04 Vznik funkcie: 21.06.2013
   Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.06.2013
   04.02.2014Zrušené sidlo:
   34 Plavecké Podhradie 906 36
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Svoboda Bjornsonova 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.12.2002
   27.06.2003Noví spoločníci:
   Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
   Ing. Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Svoboda Bjornsonova 1 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.12.2002
   26.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Schultz Studenohorská 69 Bratislava 841 03
   Johann Anich Silbergasse 5 Oberperfuss 6173 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Schultz Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 10.12.2002
   24.06.1997Nové obchodné meno:
   ANFEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   34 Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, spracovanie, triedenie a expedícia drevenej hmoty (s výnimkou nákupu, spracovania, triedenia a expedície drevného odpadu)
   prevádzkovanie mechanickej píly
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. František Schultz Studenohorská 69 Bratislava 841 03
   Johann Anich Silbergasse 5 Oberperfuss 6173 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Schultz Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 10.12.2002