Vytvořte fakturu

CASA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CASA
IČO 35722771
TIN 2020209994
DIČ SK2020209994
Datum vytvoření 21 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASA
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 250 €
Zisk -3 258 €
Kapitál 31 626 €
Vlastní kapitál 20 092 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,793
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,333
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,800
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,542
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,542
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,542
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 22,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,991
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 286
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,705
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 460
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,793
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,834
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,918
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,918
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 47,095
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 27
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 27
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -46,948
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,948
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,258
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,959
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 298
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 298
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,661
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,807
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,807
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 601
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 345
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,356
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 552
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,250
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,250
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,992
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,668
D. Služby (účtová skupina 51) 9,395
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,877
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,549
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,328
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 354
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 698
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,742
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,187
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 556
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 556
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -556
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,298
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,258
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722771 TIN: 2020209994 DIČ: SK2020209994
 • Sídlo: CASA, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Katarína Nemčíková 42 Stráňany 065 33 27.01.2010
  Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06 21.08.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Katarína Nemčíková 9 959 € (50%) 42 Stráňany 065 33
  Ing. Jozef Schramm 9 959 € (50%) Šášovská 12 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2010Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Nemčíková 42 Stráňany 065 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Nemčíková 42 Stráňany 065 33
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   22.07.2002Nové obchodné meno:
   CASA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   21.07.2002Zrušené obchodné meno:
   CASA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06
   21.08.2001Nové sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06
   20.08.2001Zrušené sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.01.1999Noví spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   21.07.1997Nové obchodné meno:
   CASA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - marketingové služby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany