Vytvořte fakturu

Bistro Soho - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bistro Soho
IČO 35722797
TIN 2020250540
DIČ SK2020250540
Datum vytvoření 24 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bistro Soho
Nám. hraničiarov 35
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 212 512 €
Zisk -12 203 €
Kapitál 8 897 €
Vlastní kapitál 8 831 €
Kontaktní informace
Email schenk@schenk.sk
Telefon(y) 0905482320, 0903797173
Mobile(y) 0903797173
Fax(y) 0243426376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 70,965
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,949
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,596
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,596
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 63,300
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56,172
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,128
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,016
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,016
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 70,965
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,372
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 497
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 497
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,695
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,695
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,203
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,337
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 126
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 126
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,211
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,112
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,112
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,120
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,750
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,582
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,285
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 362
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 212,512
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 212,512
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 211,782
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 730
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 222,850
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 138,429
D. Služby (účtová skupina 51) 52,439
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,685
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,722
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,848
4. Sociální náklady (527, 528) 115
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 566
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 731
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,338
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,644
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 906
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 906
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -905
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,243
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015