Vytvořte fakturu

ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Obchodní název ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO
IČO 35722967
TIN 2020203559
DIČ SK2020203559
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO
Suvorovova 34/1638
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 69 340 €
Zisk -2 081 €
Kapitál 22 260 €
Vlastní kapitál 234 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903427363, 0903427364
Mobile(y) +421903427364, 0903427363
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,501
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,031
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,031
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,031
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,292
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,292
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,395
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,897
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 178
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,501
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,331
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,389
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,936
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,325
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,081
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,832
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 63
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,043
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,318
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 388
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,406
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 689
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,135
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,408
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,408
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 69,341
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 69,340
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 76
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 69,077
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 187
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,696
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,080
D. Služby (účtová skupina 51) 14,566
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,130
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,432
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,125
4. Sociální náklady (527, 528) 1,573
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 598
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,190
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,190
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,132
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -356
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,507
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 766
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 434
2. Ostatní náklady (562A) 434
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 332
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -765
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,121
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,081
Date of updating data: 01.07.2016
Date of updating data: 01.07.2016
 • IČO :35722967 TIN: 2020203559 DIČ: SK2020203559
 • Sídlo: ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, Suvorovova 34/1638, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Belan Pezinok 902 01 22.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Belan 6 639 € (100%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.2016Nové sidlo:
   Suvorovova 34/1638 Pezinok 902 01
   21.01.2012Nové obchodné meno:
   ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, s. r. o.
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Belan Suvorovova 34 Pezinok 902 01
   22.07.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cintorínov
   záhradnícke služby
   záhradná architektúra
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Belan Suvorovova 34 Pezinok 902 01