Vytvořte fakturu

LUMEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LUMEN
IČO 35722983
TIN 2020218607
DIČ SK2020218607
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUMEN
Švantnerova 2/A
84102
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 84 106 €
Vlastní kapitál -106 425 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903785437
Mobile(y) 0903785437
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 83,845
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,758
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,758
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,696
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 9,062
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,603
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,622
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,382
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,382
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,874
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 366
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 7,480
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 7,480
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,501
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,646
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,855
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,484
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,484
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,845
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -107,385
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -113,064
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,590
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -125,654
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 184,011
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 185,415
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 92,156
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,156
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,387
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,872
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 -1,404
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -1,404
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,219
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 7,219
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722983 TIN: 2020218607 DIČ: SK2020218607
 • Sídlo: LUMEN, Švantnerova 2/A, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01 22.07.1997
  PhDr. Ján Lischák Švantnerova 2/A Bratislava 841 02 22.07.1997
  Ladislav Lipka Líščie údolie 3348/22 Bratislava 17.07.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ladislav Lipka 2 191 € (22%) Košická 10 Bratislava 821 01
  PhDr. Ján Lischák 5 577 € (56%) Švantnerova 2/A Bratislava 841 02
  Ladislav Lipka 2 191 € (22%) Líščie údolie 3348/22 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2010Nové sidlo:
   Švantnerova 2/A Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ján Lischák Švantnerova 2/A Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ján Lischák Švantnerova 2/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 22.07.1997
   04.02.2010Zrušené sidlo:
   Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.07.1997
   26.01.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, hudobných a tanečných podujatí, koncertov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01
   Ladislav Lipka Líščie údolie 3348/222 Bratislava
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.07.1997
   Ladislav Lipka Líščie údolie 3348/22 Bratislava Vznik funkcie: 17.07.2003
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.07.1997
   25.01.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   26.08.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   LUMEN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj ropných produktov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   leasing strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ladislav Lipka Košická 10 Bratislava 821 01
   Ján Lischák Bazovského 19/1 Bratislava 841 01