Vytvořte fakturu

HIC Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HIC Slovakia
IČO 35723009
TIN 2020252410
DIČ SK2020252410
Datum vytvoření 18 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HIC Slovakia
Bratislavská 51
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 357 202 €
Zisk 8 404 €
Kapitál 308 809 €
Vlastní kapitál -103 891 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265440141, 0265440142, 0265440143
Fax(y) 0265440143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 364,141
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 108,675
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 108,675
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,977
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 80,698
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,885
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 157,410
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157,410
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 89,460
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,278
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,278
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,753
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,429
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,015
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 836
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,179
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,581
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,581
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 364,141
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,596
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 210,082
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -120,487
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,562
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -143,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,404
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,543
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 133,184
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 132,548
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 636
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 47,242
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,552
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,552
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,243
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,309
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 938
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,204
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,996
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,542
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,542
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,575
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 61,002
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 400
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 60,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 357,202
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 270,020
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 71,928
V. Aktivace (účtová skupina 62) 6,006
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,331
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,890
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 203,119
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,529
D. Služby (účtová skupina 51) 60,811
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,809
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,872
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,818
4. Sociální náklady (527, 528) 119
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,321
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,187
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,187
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,531
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,583
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,312
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,495
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,916
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,617
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,617
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 183
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,116
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,911
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,401
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 997
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 997
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35723009 TIN: 2020252410 DIČ: SK2020252410
 • Sídlo: HIC Slovakia, Bratislavská 51, 84106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 613/30 Jalovec 972 31 04.05.2015
  Reinhold Hofmann dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06 18.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Silvia Hofmann 8 298 € (50%) Mlynská 613/30 Jalovec 972 31
  Reinhold Hofmann 8 298 € (50%) dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 613/30 Jalovec 972 31 Vznik funkcie: 04.05.2015
   07.12.2012Nové sidlo:
   Bratislavská 51 Bratislava 841 06
   06.12.2012Zrušené sidlo:
   Matejkova 57 Bratislava 841 05
   29.07.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Silvia Hofmann Mlynská 30 Jalovec 972 31
   28.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec 972 31
   05.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann dlhodobý pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 18.07.1997
   04.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.07.1997
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrno spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec 972 31
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN pobyt na území SR : Bratislavská 8434/51 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.07.1997
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05
   26.11.1999Nové sidlo:
   Matejkova 57 Bratislava 841 05
   25.11.1999Zrušené sidlo:
   Mraziarenská 5 Bratislava 821 08
   18.06.1999Noví spoločníci:
   Silvia Kotianová Mlynská 30 Jalovec
   17.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   28.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Reinhold Hofmann Marienplatz 5 Ebersberg 855 60 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 57 Bratislava 841 05
   27.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Novák Klobučnícka 4 Bratislava
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   HIC Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mraziarenská 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spostrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v oblasti riadenia, projektov, informačných technológií
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-služby v oblasti informačných technológií, realizácia implementačných a programových projektov
   Noví spoločníci:
   Reinhold Hofmann Flossmannstrasse 12 Ebersberg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Novák Klobučnícka 4 Bratislava