Vytvořte fakturu

Energetika stavebníctvo financovanie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Energetika stavebníctvo financovanie
IČO 35723041
TIN 2020267788
DIČ SK2020267788
Datum vytvoření 21 Červenec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Energetika stavebníctvo financovanie
Podunajská 23
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 93 768 €
Zisk -59 981 €
Kapitál 215 665 €
Vlastní kapitál -92 407 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252444525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,913
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,506
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 58
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,259
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,259
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,259
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,189
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,919
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,270
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,407
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,407
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,387
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -132,246
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,995
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -138,241
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,981
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,300
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 558
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 558
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 175,178
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,096
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,096
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 165,728
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,334
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,835
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,096
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,089
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,564
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 93,768
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 91,847
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,921
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,276
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,306
D. Služby (účtová skupina 51) 70,227
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 60,382
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,872
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,304
4. Sociální náklady (527, 528) 1,206
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 644
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,717
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -57,508
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,314
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,517
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,517
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,512
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -59,020
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,981
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015