Vytvořte fakturu

NLP centrum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název NLP centrum
IČO 35723157
Datum vytvoření 23 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NLP centrum
Haburská 49/C
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 225 €
Zisk -1 748 €
Kapitál 65 €
Vlastní kapitál -2 922 €
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,382
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,382
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 152
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,900
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,303
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,748
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,230
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,230
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 750
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 225
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 225
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,493
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 423
C. Služby (účtová skupina 51) 979
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 91
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,268
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,177
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,268
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,748
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016