Vytvořte fakturu

GOLDNET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GOLDNET
Stav V likvidaci
IČO 35723211
TIN 2020267832
DIČ SK2020267832
Datum vytvoření 23 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOLDNET
Jelenia 24
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,353
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,674
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,674
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,674
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,679
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,444
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,444
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,161
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,161
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,161
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 74
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 46
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,353
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,940
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 50,720
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -34,751
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,770
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 413
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 413
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 413
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 413
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015