Vytvořte fakturu

CERTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název CERTEX
IČO 35723246
TIN 2020231895
DIČ SK2020231895
Datum vytvoření 23 Červenec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CERTEX
Radlinského 9
81237
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 894 €
Zisk 4 204 €
Kapitál 51 149 €
Vlastní kapitál -66 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421250213311
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 47,297
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,338
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,338
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,126
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 212
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,852
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,205
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,199
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,199
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,647
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 289
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,358
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,107
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,107
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,297
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,138
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,050
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,050
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,316
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,840
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -58,156
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,204
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,159
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 37,958
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 37,958
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,387
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,133
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,133
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 446
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,725
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 963
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 814
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 814
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,639
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,894
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,639
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,255
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,712
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36
D. Služby (účtová skupina 51) 10,825
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 927
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,905
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,905
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,019
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,182
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,778
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,020
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 936
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 936
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,018
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,164
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,204
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016