Vytvořte fakturu

Camarero - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Obchodní název Camarero
IČO 35723254
TIN 2021001895
DIČ SK2021001895
Datum vytvoření 23 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Camarero
Mlynarovičova 10
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 61 204 €
Zisk -11 878 €
Kapitál 62 203 €
Vlastní kapitál 26 822 €
Kontaktní informace
Email ecesnak@camarero.sk
Telefon(y) 0949636100, 0254777621
Mobile(y) 0949636100
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 51,496
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,418
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,794
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,794
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,675
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,759
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,759
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,916
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,949
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,930
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,019
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 78
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,496
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,575
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,878
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,769
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 54,769
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54,769
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,769
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,302
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,302
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 41,705
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 61,204
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 23,163
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,541
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,131
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,621
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,073
D. Služby (účtová skupina 51) 23,927
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,233
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,512
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 593
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 128
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 190
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 872
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 872
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,816
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,399
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,927
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,917
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 992
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 660
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 660
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 332
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -991
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,918
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,878
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015