Vytvořte fakturu

VEDNO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VEDNO
IČO 35723327
TIN 2020984801
Datum vytvoření 24 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEDNO
M.R.Štefánika 310
97227
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 715 €
Zisk 1 515 €
Kapitál 126 744 €
Vlastní kapitál -1 183 670 €
Kontaktní informace
Email vedno@stonline.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,168
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,168
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,168
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129,418
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 47,196
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 74,027
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,195
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 131,586
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,182,155
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,190,973
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,515
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,313,741
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,000,816
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 312,835
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 303,669
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,485
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 676
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,005
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 90
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,715
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,582
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 133
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,641
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,276
C. Služby (účtová skupina 51) 39,019
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,622
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,671
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,074
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,287
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,003
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 488
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,515
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3932160.tif
Date of updating data: 25.06.2015