Vytvořte fakturu

TWOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Obchodní název TWOS
IČO 35723386
TIN 2020989938
DIČ SK2020989938
Datum vytvoření 17 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TWOS
Dunajská 8
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 965 €
Zisk -1 762 €
Kapitál 20 099 €
Vlastní kapitál 6 424 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905517962
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,710
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,415
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,319
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,966
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,710
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,524
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -353
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,762
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,186
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -20
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,206
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 498
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 615
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 545
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,548
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,965
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,959
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,591
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,727
C. Služby (účtová skupina 51) 3,796
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,920
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -626
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,436
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,137
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,137
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,136
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,762
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,762
Date of updating data: 03.10.2016
Date of updating data: 03.10.2016