Vytvořte fakturu

MATRIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MATRIMEX
IČO 35723424
TIN 2020250507
DIČ SK2020250507
Datum vytvoření 10 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATRIMEX
Jozefa Hagaru 9
83151
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 971 €
Zisk 1 413 €
Kapitál 259 814 €
Vlastní kapitál 1 902 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249214417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 246,944
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 192,162
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 192,162
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 145,198
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 46,964
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,368
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,328
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,328
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,311
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,660
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,651
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,239
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,156
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,156
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,083
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,490
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,658
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,832
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,414
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 246,944
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,314
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 365
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 365
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,103
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,191
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -28,294
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,413
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,630
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 100,985
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 432
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 100,553
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 142,645
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 105,746
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,746
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,399
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,971
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,971
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,971
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,805
D. Služby (účtová skupina 51) 6,764
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,041
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,041
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,166
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,207
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,354
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,486
2. Ostatní náklady (562A) 5,486
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 868
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,354
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,812
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 399
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 399
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,413
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35723424 TIN: 2020250507 DIČ: SK2020250507
 • Sídlo: MATRIMEX, Jozefa Hagaru 9, 83151, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Gombík, CSc. ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46 16.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Gombík, CSc 6 640 € (100%) Most pri Bratislave 900 46
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.06.2015Nové predmety činnosti:
   výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
   27.01.2010Nové obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jozefa Hagaru 9 Bratislava 831 51
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Gombík , CSc ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gombík , CSc. ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 16.12.2009
   26.01.2010Zrušené obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   10.07.1997Nové obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07