Vytvořte fakturu

Č.S.K. Trend - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Č.S.K. Trend
IČO 35723441
TIN 2020992952
Datum vytvoření 24 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Č.S.K. Trend
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 311 641 €
Zisk -90 174 €
Kapitál 201 806 €
Vlastní kapitál 158 777 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911787044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 235,676
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 193,149
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 97,279
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 101,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,800
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 136
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -4,657
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 95,870
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,682
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 62,188
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 42,527
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 42,527
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 235,676
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,883
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 166,302
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 166,302
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 755
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 755
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,174
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,793
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,269
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,269
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 156,524
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,447
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,447
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112,471
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,632
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,835
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 290,712
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 311,641
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 290,712
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,929
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 397,240
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,775
D. Služby (účtová skupina 51) 155,814
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 91,376
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,602
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,413
4. Sociální náklady (527, 528) 361
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 140,823
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,452
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -85,599
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,123
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 491
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 491
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 491
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,493
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,484
2. Ostatní náklady (562A) 3,484
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,009
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,002
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -89,601
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 573
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 573
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,174
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35723441 TIN: 2020992952
 • Sídlo: Č.S.K. Trend, Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 24.07.1997
  Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 13.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Kasaj 83 151 € (50%) Kapicova 11 Bratislava
  Ing. Juraj Panek 83 151 € (50%) Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.05.1998
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.1998
   24.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.1998
   23.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   16.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   02.08.2005Noví spoločníci:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01
   01.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.11.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
   prevádzkovanie nevýherných hracích prístrojov vrátane PC
   21.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Imeri Mevlan dlhodobý pobyt na území SR : Stachanovská 2212/45 Bratislava
   23.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   17.11.1999Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   stávkové hry prevádzkované pomocou mechanických a elektronických výherných prístrojov /výherných prístrojov/
   16.11.1999Zrušené sidlo:
   Nad Lomom 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   23.03.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   13.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Imeri Mevlan dlhodobý pobyt na území SR : Stachanovská 2212/45 Bratislava
   24.07.1997Nové obchodné meno:
   Č.S.K. Trend s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nad Lomom 2 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfeiting
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava