Vytvořte fakturu

Proimage - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Proimage
IČO 35723491
TIN 2020218684
DIČ SK2020218684
Datum vytvoření 24 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Proimage
Hodálova 8
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 692 €
Zisk -3 413 €
Kapitál 43 186 €
Vlastní kapitál 35 341 €
Kontaktní informace
Email peter@malach.sk
Telefon(y) 0243423065
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 37,737
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,784
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,784
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,784
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,991
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 379
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 379
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,877
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,150
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,150
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,727
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,735
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,572
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,163
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 962
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 962
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,737
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,928
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,559
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,559
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,142
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,330
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,188
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,413
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,809
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 50
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,594
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 902
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 902
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 197
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 86
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,409
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 165
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,697
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,692
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,793
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,897
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,905
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,486
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,600
D. Služby (účtová skupina 51) 8,840
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,664
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,703
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 946
4. Sociální náklady (527, 528) 15
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,621
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,621
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,316
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,213
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,764
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 244
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 26
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 218
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -240
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,453
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,413
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35723491 TIN: 2020218684 DIČ: SK2020218684
 • Sídlo: Proimage, Hodálova 8, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Ďuračka Hodálova 8 Bratislava 841 05 24.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Ďuračka 5 312 € (80%) Hodálova 8 Bratislava 841 05
  Ing. Soňa Ďuračková 1 328 € (20%) Hodálova 8 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2004Nové sidlo:
   Hodálova 8 Bratislava 841 05
   19.11.2004Zrušené sidlo:
   Beniakova 5a Bratislava 841 05
   12.11.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   fotografické a reprografické služby
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   grafické práce
   11.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
   výroba kozmetických výrobkov
   vývoj a výroba výrobkov z plastov
   22.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Hodálova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Hodálova 8 Bratislava 841 05
   21.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Beniakova 5a Bratislava 841 05
   24.05.1999Nové obchodné meno:
   Proimage, s.r.o.
   23.05.1999Zrušené obchodné meno:
   Econcept, s.r.o.
   12.04.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Beniakova 5a Bratislava 841 05
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Beniakova 5a Bratislava 841 05
   24.07.1997Nové obchodné meno:
   Econcept, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
   výroba kozmetických výrobkov
   vývoj a výroba výrobkov z plastov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Ďuračka Hodálova 8 Bratislava 841 05