Vytvořte fakturu

N.P.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název N.P.S.
IČO 35723513
TIN 2020228397
DIČ SK2020228397
Datum vytvoření 07 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.P.S.
Pomlejská 1172/6
93101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 563 €
Zisk 3 290 €
Kapitál 289 672 €
Vlastní kapitál 19 803 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 274,673
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 224,587
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 224,587
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 224,587
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,955
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,826
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,826
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,566
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,566
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,566
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,563
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 346
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,217
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 131
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 274,673
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,093
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,500
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,790
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,290
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,290
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,580
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 157,905
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 157,879
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 90,503
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,172
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,153
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,153
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,019
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,563
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,563
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,563
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,422
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,543
D. Služby (účtová skupina 51) 4,442
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 829
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,068
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,068
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -5,460
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,141
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,578
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,891
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,906
2. Ostatní náklady (562A) 1,906
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 985
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,891
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,250
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,290
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35723513 TIN: 2020228397 DIČ: SK2020228397
 • Sídlo: N.P.S., Pomlejská 1172/6, 93101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červenec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.10.2003Nové sidlo:
   Pomlejská 1172/6 Šamorín 931 01
   09.10.2003Zrušené sidlo:
   Záborského 42 Bratislava 831 03
   11.06.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Pomlejská 1172/6 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Hajnalka Némethová Pomlejská 1172/6 Šamorín
   10.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   07.07.1997Nové obchodné meno:
   N.P.S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záborského 42 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu a nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Noví spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava