Vytvořte fakturu

INTERNET CREATIVE DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.07.2016
Basic information
Obchodní název INTERNET CREATIVE DESIGN
IČO 35723556
TIN 2021351596
DIČ SK2021351596
Datum vytvoření 24 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERNET CREATIVE DESIGN
Holekova 1
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 350 €
Zisk 8 085 €
Kapitál 38 601 €
Vlastní kapitál 20 425 €
Kontaktní informace
Email icd@icd.sk
webové stránky http://www.icd.sk
Mobile(y) +421903645740
Date of updating data: 29.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,766
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,766
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,766
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,522
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,848
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,428
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,291
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 63,288
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,183
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 978
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 481
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,085
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,105
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,581
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,354
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,156
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,079
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,185
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,934
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 170
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 29.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 54,350
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 54,080
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 270
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 43,655
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,590
C. Služby (účtová skupina 51) 16,945
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,397
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 293
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,904
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,526
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,695
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,545
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 713
M. Úrokové náklady (562) 582
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -713
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,982
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,897
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,085
Date of updating data: 29.07.2016
Date of updating data: 29.07.2016