Vytvořte fakturu

PD-21 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název PD-21
IČO 35723572
TIN 2020218629
DIČ SK2020218629
Datum vytvoření 28 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PD-21
Žatevná 6/3279
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 915 €
Zisk -15 556 €
Kapitál 299 081 €
Vlastní kapitál 271 405 €
Kontaktní informace
Email vijola@vijola.sk
Telefon(y) 0264461663
Fax(y) 0264462307
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 130,420
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 130,420
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 73,307
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 30,950
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,192
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,677
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 203,727
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 185,976
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,100
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,100
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 280,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,134
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -88,702
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,556
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,751
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 661
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,090
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,685
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 753
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,652
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 110,915
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,453
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 86,758
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 5,587
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,117
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 126,416
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,399
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,160
C. Služby (účtová skupina 51) 52,049
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,251
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,851
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 47,706
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,501
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,190
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 46
X. Úrokové výnosy (662) 46
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 92
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,547
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,556
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016