Vytvořte fakturu

Účtovná a poradenská kancelária - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Účtovná a poradenská kancelária
IČO 35723602
TIN 2020200754
DIČ SK2020200754
Datum vytvoření 09 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Účtovná a poradenská kancelária
Lichnerová 8, vchod A
90301
Lichnerová
Financial information
Prodej a příjem 498 124 €
Zisk 2 426 €
Kapitál 103 442 €
Vlastní kapitál 24 345 €
Kontaktní informace
Email bratislava@uctaren.sk
webové stránky http://www.upkz.sk
Telefon(y) 0244464628, 0245926557, 0903510756, 0905325416, 903216357
Mobile(y) +421903510756, +421911493589
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,247
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,747
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,747
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,430
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 61,156
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,540
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,214
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 116,677
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,770
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 17,041
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,426
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,907
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 85,501
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 46,437
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 15,487
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,100
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,477
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,406
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 498,124
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,091
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 496,839
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 492,722
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,067
C. Služby (účtová skupina 51) 230,679
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 231,214
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,199
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,783
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,780
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,402
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 246,184
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 552
M. Úrokové náklady (562) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 550
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -549
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,853
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,427
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,426
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35723602 TIN: 2020200754 DIČ: SK2020200754
 • Sídlo: Účtovná a poradenská kancelária, Lichnerová 8, vchod A, 90301, Lichnerová
 • Datum vytvoření: 09 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01 09.07.1997
  Ing. Katarína Lehotská Líščie údolie 12 Bratislava-Karlova Ves 841 04 16.09.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Zverbíková 4 647 € (70%) Rosná 34 Senec 903 01
  Rastislav Zverbík 996 € (15%) Senec 903 01
  Katarína Zverbíková 996 € (15%) Rosná 34 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.09.2014Nové sidlo:
   Lichnerová 8, vchod A Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Lehotská Líščie údolie 12 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 16.09.2014
   29.09.2014Zrušené sidlo:
   Turecká 2C Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.2011Nové sidlo:
   Turecká 2C Senec 903 01
   10.01.2011Zrušené sidlo:
   Lichnerova 72 Senec 903 01
   17.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   Rastislav Zverbík Rosná 34 Senec 903 01
   Katarína Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   16.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Zverbík Rosná 34 Senec 903 01
   Katarína Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   09.07.1997Nové obchodné meno:
   Účtovná a poradenská kancelária, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lichnerova 72 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Rastislav Zverbík Rosná 34 Senec 903 01
   Katarína Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01