Vytvořte fakturu

TIFE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIFE
IČO 35723637
TIN 2021348692
Datum vytvoření 03 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIFE
Ševčenkova 12
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 280 €
Zisk -3 801 €
Kapitál 20 396 €
Vlastní kapitál 6 563 €
Kontaktní informace
Email mariavigerov@gmail.com
Telefon(y) 0910926161
Mobile(y) +421903221522, +421904221515, +421911111611, 0910926161
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,834
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,823
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -140
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -140
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,666
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,308
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,308
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,357
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 860
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 760
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,437
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,035
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -598
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,472
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,503
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,665
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,827
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -162
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,801
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,609
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 186
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 186
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,923
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 584
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 584
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,908
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -4,280
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,711
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 360
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,280
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,280
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,280
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,984
D. Služby (účtová skupina 51) 2,066
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,918
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,158
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 760
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,704
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -786
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -97
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,801
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015