Vytvořte fakturu

SCOREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SCOREX
IČO 35723645
TIN 2020228254
DIČ SK2020228254
Datum vytvoření 11 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCOREX
Vidlicova 24
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 639 €
Zisk -23 181 €
Kapitál 242 096 €
Vlastní kapitál 158 413 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903223674
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 227,802
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 99,165
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,598
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 227,802
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 135,232
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 152,131
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,021
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -23,181
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,570
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 54
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 90,510
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,612
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 292
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,086
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 74,520
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 25,639
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,261
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 878
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 47,307
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 11,629
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 190
C. Služby (účtová skupina 51) 2,265
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,855
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 383
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,336
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 649
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,668
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,823
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 557
M. Úrokové náklady (562) 251
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 306
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -552
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -22,220
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -23,181
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015