Vytvořte fakturu

PIO CHEMPIK GS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PIO CHEMPIK GS
IČO 35723785
TIN 2020267755
DIČ SK2020267755
Datum vytvoření 30 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIO CHEMPIK GS
Fraňa Kráľa 16
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 261 €
Zisk 7 302 €
Kapitál 255 242 €
Vlastní kapitál 207 768 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,451
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,451
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,451
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 227,407
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 63,415
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 163,992
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 238,858
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 215,069
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 201,127
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,302
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,789
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,043
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 332
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,255
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,465
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 900
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 410
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 480
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,159
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 94,261
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 92,374
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,887
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 80,471
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,048
C. Služby (účtová skupina 51) 58,335
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,959
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 671
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,458
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,790
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,991
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,401
M. Úrokové náklady (562) 844
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,557
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,400
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,390
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,088
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,302
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35723785 TIN: 2020267755 DIČ: SK2020267755
 • Sídlo: PIO CHEMPIK GS, Fraňa Kráľa 16, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01 30.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Bohumil Levčík 3 320 € (50%) Pezinská 26 Vinosady 902 01
  Ing. Milan Bohuš 3 320 € (50%) Bratislava 841 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01
   Ing. Milan Bohuš J. Poničana 13 Bratislava 841 08
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   PIO CHEMPIK Bratislava, a.s. IČO: 31 407 242 Banícka 8 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Bohuš J.Poničana 13 Bratislava 841 08
   Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01
   30.07.1997Nové obchodné meno:
   PIO CHEMPIK GS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 16 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   počítačové spracovanie dokumentácie
   Noví spoločníci:
   PIO CHEMPIK Bratislava, a.s. IČO: 31 407 242 Banícka 8 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Bohuš J.Poničana 13 Bratislava 841 08
   Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01