Vytvořte fakturu

European Contract Logistics – Slovakia „ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Obchodní název European Contract Logistics – Slovakia „
Stav V likvidaci
IČO 35723874
TIN 2020218541
DIČ SK2020218541
Datum vytvoření 24 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo European Contract Logistics – Slovakia „
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 043 977 €
Zisk 32 998 €
Kapitál 264 658 €
Vlastní kapitál 170 451 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244873870
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 257,562
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,062
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,062
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,062
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 237,024
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 236,595
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 168,746
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,919
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,827
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 45,233
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,616
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 429
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 407
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,476
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,476
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 257,562
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,586
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 91,285
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 91,285
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,998
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,976
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 277
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 277
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 112,107
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 100,718
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,688
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,030
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,299
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,531
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,559
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,592
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,832
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,760
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,035,894
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,043,977
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,035,894
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,083
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 997,544
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,161
D. Služby (účtová skupina 51) 844,799
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 127,632
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 92,674
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,435
4. Sociální náklady (527, 528) 4,523
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 124
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,000
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,974
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 286
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,568
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,433
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174,934
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,240
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,238
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,238
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,497
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 70
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,427
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 743
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,176
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,178
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,178
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,998
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017