Vytvořte fakturu

PRALINKA, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Obchodní název PRALINKA, akciová
IČO 35723891
TIN 2020987925
Datum vytvoření 24 Červenec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PRALINKA, akciová
Kusá hora 41
93401
Levice
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 33 194 €
Vlastní kapitál 33 194 €
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 33,194
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,194
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,194
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,194
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,194
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,234
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -480
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -480
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 03.10.2016
Files
4234751.tif
Date of updating data: 03.10.2016