Vytvořte fakturu

B.I.M.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název B.I.M.M.
Stav Zničeno
IČO 35723947
TIN 2020210082
DIČ SK2020210082
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.I.M.M.
Vyšehradská 8
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 242 €
Zisk -15 603 €
Kapitál 108 769 €
Vlastní kapitál 108 184 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252927455
Mobile(y) +421911859087
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 27,791
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 27,791
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,791
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,579
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,160
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,173
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,402
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 81,370
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,580
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 187
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 101,357
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,603
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -11,210
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) -11,210
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,461
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -12,675
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,242
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,242
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,793
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,917
C. Služby (účtová skupina 51) 1,267
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 352
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,269
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,988
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,551
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,058
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 92
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,643
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,603
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016
 • IČO :35723947 TIN: 2020210082 DIČ: SK2020210082
 • Sídlo: B.I.M.M., Vyšehradská 8, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2016Zrušené obchodné meno:
   B.I.M.M., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 8 Bratislava 851 06
   03.10.2008Nové sidlo:
   Vyšehradská 8 Bratislava 851 06
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   B.I.M.M., spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným