Vytvořte fakturu

WELTE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.10.2015
Basic information
Obchodní název WELTE
IČO 35723955
TIN 2020210005
DIČ SK2020210005
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WELTE
Pavlovova 5
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 171 €
Zisk -16 132 €
Kapitál 56 728 €
Vlastní kapitál -43 086 €
Kontaktní informace
Email welte@pobox.sk
Telefon(y) 0245985228
Date of updating data: 27.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,114
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,114
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,589
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,670
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,220
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 967
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,483
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 40,784
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -59,218
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -49,725
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,132
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,002
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 98,077
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 848
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,642
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,458
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 92,129
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,925
Date of updating data: 27.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 110,171
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 105,512
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,159
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 125,209
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 41,719
C. Služby (účtová skupina 51) 29,996
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,520
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,530
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,879
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,575
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,990
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,038
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,797
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 135
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -133
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,171
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,132
Date of updating data: 27.10.2015
Date of updating data: 27.10.2015
 • IČO :35723955 TIN: 2020210005 DIČ: SK2020210005
 • Sídlo: WELTE, Pavlovova 5, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Verdonič Bratislava 22.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Verdonič 6 640 € (50%) Bratislava
  Dorota Verdoničová 6 640 € (50%) Pavlovova 5 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.10.2015Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti a manipulácia s tovarom
   28.08.2003Noví spoločníci:
   Peter Verdonič Pavlovova 5 Bratislava
   Dorota Verdoničová Pavlovova 5 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Pavlovova 5 Bratislava 821 08
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   WELTE spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava-nákladná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Verdonič Pavlovova 5 Bratislava