Vytvořte fakturu

BONUS EXTRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Obchodní název BONUS EXTRA
Stav Zničeno
IČO 35724056
TIN 2021348582
Datum vytvoření 24 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONUS EXTRA
Štefánikova 7
81433
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 147 €
Zisk -740 €
Kapitál 7 261 €
Vlastní kapitál 64 €
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,678
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,678
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,283
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,283
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,283
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 395
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 395
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,678
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -659
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 345
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 345
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,903
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,971
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -740
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,337
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,337
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 109
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,748
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 147
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 132
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 352
D. Služby (účtová skupina 51) 249
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 47
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 36
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -205
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -234
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -260
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -740
Date of updating data: 04.02.2016
Files
4441784.tif
Date of updating data: 04.02.2016
 • IČO :35724056 TIN: 2021348582
 • Sídlo: BONUS EXTRA, Štefánikova 7, 81433, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červenec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.2016Zrušené obchodné meno:
   BONUS EXTRA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 7 Bratislava 814 33
   02.10.2008Nové sidlo:
   Štefánikova 7 Bratislava 814 33
   24.07.1997Nové obchodné meno:
   BONUS EXTRA spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným