Vytvořte fakturu

EXPOTREND SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXPOTREND SLOVAKIA
IČO 35724099
TIN 2020250969
DIČ SK2020250969
Datum vytvoření 23 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPOTREND SLOVAKIA
Záhradnícka 46
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 165 948 €
Zisk -156 194 €
Kapitál 6 931 104 €
Vlastní kapitál 1 027 393 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255564064, 0255571167
Mobile(y) 0917290477
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,858,796
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,302,795
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,301,102
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 216,545
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 555,239
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 525,985
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,333
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,693
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,660
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 33
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,553,461
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,513,284
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,513,284
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,513,284
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,177
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 520
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,657
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,540
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,540
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,858,796
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 871,199
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,020,090
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,020,090
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -156,194
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,981,967
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,940,026
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,405,909
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,405,909
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,528,288
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,450
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,552
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,827
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 296
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 296
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,041,645
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,630
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,630
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 165,948
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 165,907
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 261,673
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,595
D. Služby (účtová skupina 51) 57,817
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,762
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,243
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,851
4. Sociální náklady (527, 528) 668
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,083
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 112,370
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 112,370
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,046
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -95,725
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,495
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,506
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 58,784
2. Ostatní náklady (562A) 58,784
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 722
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -155,228
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 966
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 966
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -156,194
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724099 TIN: 2020250969 DIČ: SK2020250969
 • Sídlo: EXPOTREND SLOVAKIA, Záhradnícka 46, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Robert Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 23.07.1997
  Ramis Saliu Rudenkova 21 Bratislava 19.06.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ramis Saliu 3 319 € (50%) Rudenkova 21 Bratislava
  Ing. Róber Saliu 3 319 € (50%) Žiar nad Hronom 965 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.11.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   05.10.2004Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových lodí
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 09
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom Vznik funkcie: 23.07.1997
   Ramis Saliu Rudenkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.2001
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ramis Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom Vznik funkcie: 19.06.2001
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   16.09.2002Noví spoločníci:
   Ramis Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom
   Nový štatutárny orgán:
   Ramis Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom Vznik funkcie: 19.06.2001
   15.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   23.07.1997Nové obchodné meno:
   EXPOTREND SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie výstav
   marketing
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02