Vytvořte fakturu

Erben & Erben, advokátska kancelária - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název Erben & Erben, advokátska kancelária
IČO 35724111
TIN 2020228408
DIČ SK2020228408
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Erben & Erben, advokátska kancelária
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 248 610 €
Zisk 63 045 €
Kapitál 6 433 €
Vlastní kapitál -46 525 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259228141, 0239412360
Fax(y) 0259228146
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 38,124
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 38,124
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,124
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,380
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 49,653
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,074
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,653
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 146,504
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 89,809
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,764
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,764
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,700
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 63,045
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,695
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 394
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 51,721
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37,750
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,535
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,714
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 722
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,580
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 248,610
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 247,181
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,429
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 185,382
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,249
C. Služby (účtová skupina 51) 67,654
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 94,222
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,352
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,300
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,605
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,228
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 170,278
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,271
X. Úrokové výnosy (662) 127
XI. Kurzové zisky (663) 1,144
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 470
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 387
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 801
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 64,029
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 984
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 63,045
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015
 • IČO :35724111 TIN: 2020228408 DIČ: SK2020228408
 • Sídlo: Erben & Erben, advokátska kancelária, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 28.11.2013
  JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 28.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Pavol Erben 3 500 € (50%) Bratislava 851 06
  JUDr. Juraj Erben 3 500 € (50%) Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2015Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie právnych služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06
   JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.11.2013
   JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.11.2013
   22.07.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia