Vytvořte fakturu

British International School Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název British International School Bratislava
IČO 35724129
TIN 2021357943
DIČ SK2021357943
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo British International School Bratislava
J.Valašťana Dolínského 1
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 020 405 €
Zisk 416 447 €
Kapitál 10 173 852 €
Vlastní kapitál 454 001 €
Kontaktní informace
Email info@bisb.sk
Telefon(y) 0269307081, 0264366992, 0264367327, 0269307082, 0269307088
Fax(y) 0269307083, 0264364784
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,340,390
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,917,347
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,917,347
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,342,571
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 96,985
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 68,784
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 173,007
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 236,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,302,346
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 84,485
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 84,485
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,948
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,267
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,267
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,681
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,206,913
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,206,913
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,120,697
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,062,642
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 58,055
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,340,390
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,293
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,543
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 416,447
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,888,020
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,879,020
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 421,896
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,896
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,213
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,361,911
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,000
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 19,077
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 19,077
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,020,405
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,020,405
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 476,484
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 124,827
D. Služby (účtová skupina 51) 165,682
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 180,974
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 180,974
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,001
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 543,921
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -290,509
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,682
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,682
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 8,681
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,845
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,613
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,613
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 232
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,837
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 549,758
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 133,311
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 116,040
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,271
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 416,447
Date of updating data: 27.12.2016