Vytvořte fakturu

Feripol - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Feripol
IČO 35724153
TIN 2020218574
DIČ SK2020218574
Datum vytvoření 22 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Feripol
Potočná 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 230 610 €
Zisk 9 033 €
Kapitál 55 406 €
Vlastní kapitál 34 978 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244681356
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 60,453
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,262
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,262
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,262
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,340
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 202
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 202
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,415
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,204
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,204
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,211
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,723
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,315
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,408
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 851
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 851
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,453
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,011
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,978
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,052
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -74
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,033
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,442
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,849
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 644
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,540
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,753
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,289
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,331
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 292
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,575
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,575
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 229,889
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 230,610
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 229,889
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 721
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 214,513
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114,734
D. Služby (účtová skupina 51) 26,098
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,570
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 39,327
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,541
4. Sociální náklady (527, 528) 3,702
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,474
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,569
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,569
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,068
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,097
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 89,057
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,623
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,621
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,623
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,474
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,441
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,441
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724153 TIN: 2020218574 DIČ: SK2020218574
 • Sídlo: Feripol, Potočná 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Polakovič Potočná 1 Bratislava - Rača 831 06 30.11.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Polakovič 20 000 € (100%) Potočná 1 Bratislava - Rača 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2013Nové predmety činnosti:
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3 (tri)
   09.01.2013Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   počítačové služby
   čistiace a upratovacie služby
   kuriérske služby
   13.12.2012Nové obchodné meno:
   Feripol s.r.o.
   Nové sidlo:
   Potočná 1 Bratislava-Rača 831 06
   Noví spoločníci:
   František Polakovič Potočná 1 Bratislava - Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   František Polakovič Potočná 1 Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 30.11.2012
   12.12.2012Zrušené obchodné meno:
   P.R. - EXPO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plickova 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   02.08.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   21.01.2002Nové obchodné meno:
   P.R. - EXPO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plickova 8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.01.2002Zrušené obchodné meno:
   ATTYP PRODUCTION s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Saratovská 2/A Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   ATTYP PRODUCTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 2/A Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba tovaru z plastov
   mechanické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   leasing
   Noví spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava