Vytvořte fakturu

FOP VRABLEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FOP VRABLEC
IČO 35724218
TIN 2021352718
DIČ SK2021352718
Datum vytvoření 31 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOP VRABLEC
Ľ. Zúbka 2
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 36 677 €
Zisk -16 477 €
Kapitál 61 444 €
Vlastní kapitál 15 019 €
Kontaktní informace
Email obchod@vrablec-rozlicnytovar.sk
Telefon(y) 0347723530, 0347722067
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,118
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,118
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,118
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,456
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,349
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,649
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 53,574
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,450
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 50,908
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 387
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,993
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,477
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,124
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 430
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,694
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,609
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,125
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,677
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,471
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 191
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 51,514
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 25,965
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,328
C. Služby (účtová skupina 51) 3,560
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,317
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,987
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,837
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,191
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 680
M. Úrokové náklady (562) 680
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -680
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,517
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,477
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724218 TIN: 2021352718 DIČ: SK2021352718
 • Sídlo: FOP VRABLEC, Ľ. Zúbka 2, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 31.07.1997
  Ing. Pavla Vrablecová Veľkomoravská 45 Malacky 31.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ferdinand Vrablec 4 648 € (70%) Veľkomoravská 45 Malacky
  Ing. Pavla Vrablecová 1 992 € (30%) Veľkomoravská 45 Malacky
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.02.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   poskytovanie služieb v rybárstve
   14.10.2004Nové obchodné meno:
   FOP VRABLEC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľ. Zúbka 2 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Ing. Pavla Vrablecová Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   13.10.2004Zrušené obchodné meno:
   FOP, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavla Vrablecová Veľkomoravská 45 Malacky
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavla Vrablecová Veľkomoravská 45 Malacky
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavla Vrablecová Veľkomoravská 45 Malacky
   31.07.1997Nové obchodné meno:
   FOP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavla Vrablecová Veľkomoravská 45 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavla Vrablecová Veľkomoravská 45 Malacky