Vytvořte fakturu

EKOLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOLA
IČO 35724323
TIN 2020241740
DIČ SK2020241740
Datum vytvoření 08 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOLA
Bellova 34
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 199 317 €
Zisk 2 971 €
Kapitál 1 535 790 €
Vlastní kapitál 1 632 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903766314
Mobile(y) +421911358724, 0903766314
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 160,027
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 160,027
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,295
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,564,749
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 341,283
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119,813
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,724,776
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,603
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,007
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,971
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,720,173
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,720,173
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 216,417
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,502,796
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 199,317
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 199,234
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 83
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 195,350
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 193,381
C. Služby (účtová skupina 51) 1,858
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,967
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,995
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 36
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -36
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,931
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,971
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015