Vytvořte fakturu

VEDAJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VEDAJ
IČO 35724358
TIN 2020241795
Datum vytvoření 11 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEDAJ
Klenová 9
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 496 €
Zisk -6 621 €
Kapitál 14 912 €
Vlastní kapitál -12 390 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,576
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 382
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,758
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,576
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,011
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -25,030
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,621
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,587
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 842
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,595
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 229
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 25
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,341
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,496
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 298
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,083
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,115
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,036
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,302
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,497
C. Služby (účtová skupina 51) 2,250
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,830
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,019
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,540
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,751
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,621
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 0
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724358 TIN: 2020241795
 • Sídlo: VEDAJ, Klenová 9, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23 16.06.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marek Dovčík 6 640 € (100%) Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2015Nové sidlo:
   Klenová 9 Bratislava 831 01
   17.04.2015Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 64 Bratislava 841 02
   25.10.2012Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamné a marketingové služby
   vydavateľská činnosť
   28.06.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23 Vznik funkcie: 16.06.2011
   27.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.09.2010
   10.03.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   13.10.2010Nové obchodné meno:
   VEDAJ s. r. o.
   Nové sidlo:
   Pod záhradami 64 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.09.2010
   12.10.2010Zrušené obchodné meno:
   STALUG spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Studenohorská 91 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 11.08.1997
   17.06.2006Nové sidlo:
   Studenohorská 91 Bratislava 841 03
   16.06.2006Zrušené sidlo:
   Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Trnavská 50/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.08.1997
   13.05.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Trnavská 50/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.08.1997
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 11.08.1997
   12.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Holíčska 26 Bratislava 851 05
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   11.08.1997Nové obchodné meno:
   STALUG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vzdelávacia a lektorská činnosť, organizovanie kurzov a seminárov
   automatizované spracovanie údajov a informácií
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Holíčska 26 Bratislava 851 05
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07