Vytvořte fakturu

FENCL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FENCL
IČO 35724471
TIN 2020252014
DIČ SK2020252014
Datum vytvoření 11 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FENCL
Senná 6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 601 €
Zisk 3 791 €
Kapitál 49 416 €
Vlastní kapitál 22 154 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232338333
Mobile(y) +421903265363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,094
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,094
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,094
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,288
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,577
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 200
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,866
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,250
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 43,382
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,945
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,826
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,688
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,791
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,437
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 536
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,304
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,836
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 508
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 597
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 37,601
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 37,601
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 32,664
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,858
C. Služby (účtová skupina 51) 18,403
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,820
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,511
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 40
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 877
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,937
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,340
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 187
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 187
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -186
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,751
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,791
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724471 TIN: 2020252014 DIČ: SK2020252014
 • Sídlo: FENCL, Senná 6, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09 11.08.1997
  Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09 11.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Fencl 3 320 € (50%) Senná 6 Bratislava 821 09
  Mária Fenclová 3 320 € (50%) Senná 6 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.02.2011Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemkových úprav
   13.06.2000Noví spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   12.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   03.02.1998Nové obchodné meno:
   FENCL s.r.o.
   02.02.1998Zrušené obchodné meno:
   ZEMPRA s.r.o.
   11.08.1997Nové obchodné meno:
   ZEMPRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Senná 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce okrem činnosti zodpovedných geodetov v zmysle § 3 ods. 1 písm. a, bod 8, Zák.č. 455/92 Zb.
   inžiniersko - investičná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09