Vytvořte fakturu

Slovart rekord - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Obchodní název Slovart rekord
IČO 35724536
TIN 2020268030
DIČ SK2020268030
Datum vytvoření 13 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovart rekord
Alstrova 219
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 448 €
Zisk -8 138 €
Kapitál 11 990 €
Vlastní kapitál -57 396 €
Kontaktní informace
Email redakcia@veteransk.sk
Telefon(y) 0220713504
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,539
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,768
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,829
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,539
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -79,542
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -78,042
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,138
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 111,081
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 111,081
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,056
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,809
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 102,216
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,448
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 45,146
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,302
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60,306
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 34,092
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,856
C. Služby (účtová skupina 51) 22,326
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,858
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,826
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 44
XI. Kurzové zisky (663) 44
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 364
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 324
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -320
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,178
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,138
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016