Vytvořte fakturu

NETLAB International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NETLAB International
IČO 35724668
TIN 2020250683
DIČ SK2020250683
Datum vytvoření 15 Srpen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo NETLAB International
Prokopova 42
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 613 840 €
Zisk 20 632 €
Kapitál 105 047 €
Vlastní kapitál 75 284 €
Kontaktní informace
Email inbox@inetlab.sk
webové stránky http://www.nettest.sk;http://www.inetlab.sk
Telefon(y) +421268206066, +421268206061, +421262250630, +421268206060
Fax(y) 0268206066
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 165,309
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,460
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,460
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,460
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,096
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 44,452
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44,452
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,158
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 4,158
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,158
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 48,388
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 40,319
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,319
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,890
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 179
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57,098
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,593
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 54,505
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,753
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,753
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 165,309
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,120
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,235
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,235
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 33,053
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 33,053
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,632
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,189
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 368
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 368
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,264
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,264
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,509
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,245
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,245
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,433
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,849
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,324
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,658
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,048
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,856
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 192
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 613,864
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 613,840
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 828
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 611,968
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,044
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 588,685
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 241,545
D. Služby (účtová skupina 51) 115,619
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 218,568
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 158,550
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,657
4. Sociální náklady (527, 528) 4,361
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,037
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,562
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,562
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,354
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,155
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,632
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 25
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,554
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 480
2. Ostatní náklady (562A) 480
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,074
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,529
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,626
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,994
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,994
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724668 TIN: 2020250683 DIČ: SK2020250683
 • Sídlo: NETLAB International, Prokopova 42, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Marček člen Sekurisova 1926/15 Bratislava 841 01 04.06.2009
  Ing. Pavol Mikulaj predseda Lazaretská 11 Bratislava 811 08 04.06.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.11.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   12.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Sekurisova 1926/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.06.2009
   Ing. Pavol Mikulaj - predseda predstavenstva Lazaretská 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.06.2009
   11.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva Gorazdova 21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva Podhorská 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   17.01.2009Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu - predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo ich okolí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva Gorazdova 21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva Podhorská 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   16.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kapitulík - predseda predstavenstva Žilina - Brodno 189 Žilina 14 010 14 Vznik funkcie: 24.11.2006
   Ing. Igor Marček - člen kpt. Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.1997
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 2398/11 Bratislava
   10.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Juraj Kapitulík - predseda predstavenstva Žilina - Brodno 189 Žilina 14 010 14 Vznik funkcie: 24.11.2006
   09.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Sládek - predseda predstavenstva Javorová 1/3070 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.10.2003
   29.12.2005Nové sidlo:
   Prokopova 42 Bratislava 851 01
   28.12.2005Zrušené sidlo:
   Klincová 10 Bratislava 821 08
   16.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Marček - člen kpt. Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.1997
   RNDr. Ján Sládek - predseda predstavenstva Javorová 1/3070 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.10.2003
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kačaljak - predseda predstavenstva Mierová 316/18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.10.2003
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   20.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kačaljak - predseda predstavenstva Mierová 316/18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.10.2003
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 2398/11 Bratislava
   19.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Majerský - predseda predstavenstva Baničova 3390/19 Žilina
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Petr Weber - člen Hečkova 22 Žilina
   21.04.1999Nové sidlo:
   Klincová 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Majerský - predseda predstavenstva Baničova 3390/19 Žilina
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Petr Weber - člen Hečkova 22 Žilina
   20.04.1999Zrušené sidlo:
   Dr. VI.Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Marček - člen Šandorova 15 Bratislava
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri kríži 12 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 11 Bratislava
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   NETLAB International, a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. VI.Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy
   reklamná, propagačná a výstavmícka činnosť
   prieskum trhu
   servisná, školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológii
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   navrhovanie, montáž, výpočtovej a informačnej techniky, kancelárskej a meracej techniky, automatizácie technologických systémov, spotrebnej elektroniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Marček - člen Šandorova 15 Bratislava
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri kríži 12 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 11 Bratislava