Vytvořte fakturu

PIZZERIA DUNA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PIZZERIA DUNA
IČO 35724773
TIN 2021293835
DIČ SK2021293835
Datum vytvoření 15 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIZZERIA DUNA
Valachovej 5
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 924 €
Zisk -33 463 €
Kapitál 70 844 €
Vlastní kapitál -103 505 €
Kontaktní informace
Email akountsro@gmail.com
Telefon(y) 0264288995, 0250244276
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 51,533
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 51,533
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,341
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,403
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 61,874
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -144,136
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 59,749
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 59,749
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 340
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -170,762
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,463
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 206,010
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 699
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 193,039
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,563
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,575
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,765
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 187,136
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,022
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 70,924
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 54,449
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,558
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 862
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 101,146
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 52,733
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,365
C. Služby (účtová skupina 51) 10,412
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,434
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,683
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,257
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,222
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,503
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,281
M. Úrokové náklady (562) 275
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,006
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,281
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,503
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724773 TIN: 2021293835 DIČ: SK2021293835
 • Sídlo: PIZZERIA DUNA, Valachovej 5, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava 01.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ivan Pokorný 29 875 € (50%) Bazovského 7 Bratislava
  Ivan Jakšík 29 876 € (50%) Bezekova 6 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Ivan Jakšík Bezekova 6 Bratislava 841 02
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01
   Ivan Jakšík Matejkova 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.09.2005
   23.12.2005Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01
   Ivan Jakšík Matejkova 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.09.2005
   22.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   Štefan Popovič J.Jonáša 19 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   PIZZERIA DUNA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Valachovej 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť / bez ubytovacích zariadení /
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   Štefan Popovič J.Jonáša 19 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava