Vytvořte fakturu

M.A.K. KREDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.A.K. KREDIT
IČO 35724781
TIN 2021394353
Datum vytvoření 13 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.A.K. KREDIT
Liptovská 2A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 630 €
Zisk 8 355 €
Kapitál 19 958 €
Vlastní kapitál 6 893 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253413882
Mobile(y) +421903212063, +421903258814
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,447
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,754
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,029
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,029
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,029
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 725
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 42
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 683
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,693
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 503
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 9,190
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,447
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,248
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 797
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -543
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,148
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,691
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,355
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,199
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,840
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,603
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,603
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 332
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 365
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,540
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 359
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 359
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,630
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,630
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,630
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,729
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 532
D. Služby (účtová skupina 51) 3,910
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,917
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,621
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,763
4. Sociální náklady (527, 528) 533
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 370
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,901
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,188
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,817
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,462
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,462
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,355
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724781 TIN: 2021394353
 • Sídlo: M.A.K. KREDIT, Liptovská 2A, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02 13.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anna Miklošovičová 3 320 € (50%) Nobelova 26 Bratislava 831 02
  Dušan Kozic 1 660 € (25%) Senec 903 01
  JUDr. Rudolf Adamčík 1 660 € (25%) 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.01.2010Nové sidlo:
   Liptovská 2A Bratislava 821 09
   07.01.2010Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   13.08.1997Nové obchodné meno:
   M.A.K. KREDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovnícke práce na zákazku pre vedenie účtovníctva právnických a fizických osôb
   činnosť účtovného poradcu
   nákup a predaj tovarov a služieb, ako aj ich sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02