Vytvořte fakturu

TOURIMPEX SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOURIMPEX SK
IČO 35724838
TIN 2020210104
DIČ SK2020210104
Datum vytvoření 18 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOURIMPEX SK
Pavlovova 14
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 496 534 €
Zisk 680 €
Kapitál 118 772 €
Vlastní kapitál -15 897 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 81,757
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,457
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,966
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,958
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,491
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,556
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,935
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 68,300
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 68,300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,757
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,217
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,201
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,201
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 680
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,393
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 661
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 661
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 40,732
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38,095
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,095
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,149
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 415
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,073
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 48,581
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 48,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 495,915
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 496,534
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 619
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 495,915
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 487,923
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,083
D. Služby (účtová skupina 51) 466,539
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,662
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,307
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,753
4. Sociální náklady (527, 528) 602
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 673
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,966
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,611
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,912
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,959
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,856
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,103
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,958
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,653
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 973
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 973
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 680
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724838 TIN: 2020210104 DIČ: SK2020210104
 • Sídlo: TOURIMPEX SK, Pavlovova 14, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Silvia Vaculíková Pavlovova 14 Bratislava 821 08 13.03.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Silvia Vaculíková 6 639 € (100%) Pavlovova 14 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.01.2015Nové sidlo:
   Pavlovova 14 Bratislava 821 08
   12.01.2015Zrušené sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   13.03.2008Noví spoločníci:
   Silvia Vaculíková Pavlovova 14 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Silvia Vaculíková Pavlovova 14 Bratislava 821 08
   12.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   19.01.2008Nové sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   18.01.2008Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   13.03.2007Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.10.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   01.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   02.11.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   01.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   TOURIMPEX SK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04