Vytvořte fakturu

FERTICENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Obchodní název FERTICENT
IČO 35724854
TIN 2021280822
DIČ SK2021280822
Datum vytvoření 13 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FERTICENT
Sv. Vincenta 4
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 693 898 €
Zisk 141 931 €
Kapitál 168 977 €
Vlastní kapitál 116 695 €
Kontaktní informace
Email reception@ferticent.com
Telefon(y) 0248211610, 0248211699, 0911246863, 0248211620
Mobile(y) +421902153121
Fax(y) 0248211699
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,281
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,585
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,952
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 182,151
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 74,945
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107,206
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 187,432
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,234
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 141,931
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,198
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 995
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,350
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,228
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,066
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,056
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 13,853
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 693,898
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 691,930
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,968
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 502,791
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 119,555
C. Služby (účtová skupina 51) 191,887
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 180,956
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,798
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,770
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,825
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 191,107
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 380,488
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 42
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 39
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -36
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 191,071
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 49,140
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 141,931
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016